องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
 
บริการข้อมูลตำบล
หมู่บ้าน / ประชากร
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
การออกกำลังกาย / เล่นกีฬา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
 
วัด / สำนักสงฆ์      
 
วัด จำนวน 11 แห่ง ได้แก่
     ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านหวาย เขต 1
1
วัดอัมพวันวราราม (วัดบ้านหนองแต้)ที่ตั้ง    หมู่ที่ 1   
พิกัด 48P    X = 0311279  Y = 1748863
เจ้าอาวาส     พระอธิการผัน จิรสีโล
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      2   รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     10 พฤษภาคม 2406
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ -
2
วัดอัมพวัน (วัดบ้านหนองคลอง)ที่ตั้ง    หมู่ที่ 5   
พิกัด 48P    X = 031239  Y = 1751209
เจ้าอาวาส     พระครููกันตศีลวิมล
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      2  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     5 กุมภาพันธ์ 2465
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
    14 ธันวาคม 2538

3
วัดบ้านเปลือย


ที่ตั้ง    หมู่ที่ 6   
พิกัด 48P   X = 0313379  Y = 1752891
เจ้าอาวาส     พระครูอดุลศิลพจน์
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      2  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     22 มิถุนายน 2442
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
     13 กุมภาพันธ์ 2528

4
วัดอรัญวาสวราราม (วัดบ้านหนองไผ่)

ที่ตั้ง    หมู่ที่ 7   
พิกัด 48P    X = 0314886  Y = 1749211
เจ้าอาวาส     พระอธิการทวิส ติสฺสวโร
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      4  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     10 มีนาคม 2433
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ -5
วัดบ้านโนนสำราญ


ที่ตั้ง    หมู่ที่ 8   
พิกัด 48P    X = 0312244 Y = 1751258
เจ้าอาวาส    พระอธิการคำผิว โชติปญฺโญ
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      2   รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     24 เมษายน 2498
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ -
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ตำบลบ้านหวาย เขต 2
6
วัดบ้านตลาด

ที่ตั้ง    หมู่ที่ 2   
พิกัด 48P    X = 0318546 Y = 1747122
เจ้าอาวาส     - ไม่มีเจ้าอาวาส -
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      1  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     5 กุมภาพันธ์ 2442
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ -
7
วัดบ้านโนนโพธิ์


ที่ตั้ง    หมู่ที่ 3   
พิกัด 48P    X = 0318003  Y = 1747097
เจ้าอาวาส     พระอธิการชาล จนฺทาโภ
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      4  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     24 เมษายน 2463
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ -
8
วัดมหาตตะคามศรัทธา (วัดบ้านหวาย)

ที่ตั้ง    หมู่ที่ 4   
พิกัด 48P    X = 0326926  Y = 1752261
เจ้าอาวาส     - ไม่มีเจ้าอาวาส -
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      -  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     1 มกราคม 2408
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ -

9
วัดโพธิ์ชัย (วัดบ้านมะแซว)ที่ตั้ง    หมู่ที่ 9   
พิกัด 48P    X = 0319075  Y = 1749553
เจ้าอาวาส     พระอธิการปรีชา สิริปญฺโญ
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      3  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     10 พฤศจิกายน 2443
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ
     10 พฤศจิกายน 2443


10
วัดใหม่สามัคคีธรรม (วัดบ้านหนองโง้ง)

ที่ตั้ง    หมู่ที่ 10   
พิกัด 48P    X = 0318293  Y = 1750466
เจ้าอาวาส     พระอธิการทองคูณ ยโสธโร
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      1  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ
     พ.ศ.2448
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ -

11
วัดธรรมาสถิตย์ (วัดบ้านหวายน้อย)ที่ตั้ง    หมู่ที่ 11  
พิกัด 48P    X = 0317464  Y = 1749156
เจ้าอาวาส     พระอธิการเฉียว ปิยธมฺโม
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      2  รูป
สังกัด   มหานิกาย
ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดเมื่อ      -
ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ       - 
สำนักสงฆ์   จำนวน 4แห่ง ได้แก่
1
สำนักสงฆ์พุทธศาสนสถานอรัญวาสี
(วัดป่าบ้านหนองแต้ - วังทอง)


ที่ตั้ง    ป่าสาธารณะ หมู่ที่ 1,14   
พิกัด 48P    X = 0311421 Y = 1749862
เจ้าอาวาส     พระบุญยงค์
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      1  รูป
สังกัด   ธรรมยุต
2
สำนักสงฆ์ป่าช้าบ้านหนองคลอง

ที่ตั้ง    หมู่ที่ 5   
พิกัด 48P    X = 0312157  Y = 175088
เจ้าอาวาส     ไม่มีข้อมูล
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      ไม่มีข้อมูล
สังกัด   ธรรมยุต
3
สำนักสงฆ์โนนเปลือยน้อย (วัดป่าบ้านหวาย)
ที่ตั้ง    หมู่ที่ 11   
พิกัด 48P    X = 0316753  Y = 1748159
เจ้าอาวาส     ไม่มีข้อมูล
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      ไม่มีข้อมูล
สังกัด   ธรรมยุต
4
สำนักปฏิบัติจิตเทพเทวธรรม (วัดป่ารัตนพรชัย)

ที่ตั้ง    หมู่ที่ 13   
พิกัด 48P    X = 0312915  Y = 1753210
เจ้าอาวาส     ไม่มีข้อมูล
จำนวนพระสงฆ์ / สามเณร      ไม่มีข้อมูล
สังกัด   ธรรมยุต

 
แหล่งผลิตกลองยาว
 
เยี่ยมชมการผลิตกลองยาว ของกลุ่มผลิตกลองยาวบ้านตลาด หมู่ที่ 2