การบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 

 

คำขวัญ
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย
มากมายแกะสลักหิน

ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
อุดมดีข้าวปลา
ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
    

วิสัยทัศน์
เป็นตำบลน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเศรษฐกิจดี
ส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน

รายงานผลการปฏิบัติงาน
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
รายละเอียด
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายละเอียด
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
รายละเอียด
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
รายละเอียด
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
รายละเอียด
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
รายละเอียด
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
รายละเอียด
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
รายละเอียด
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
 
:::รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550