องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
 
บริการข้อมูลตำบล
หมู่บ้าน / ประชากร
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
การออกกำลังกาย / เล่นกีฬา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
การกีฬา และนันทนาการในตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตำบลบ้านหวาย และตำบลใกล้เคียง มาร่วมรักษ์สุขภาพ
ด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬา สัปดาห์์ละ 1 วัน
"สุขภาพดีไม่มีขาย"
สถานที่ออกกำลังกาย / สนามกีฬา
หมู่ที่ 1
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแต้
หมู่ที่ 2
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตลาด
หมู่ที่ 3
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนโพธิ์
หมู่ที่ 4
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหวาย
ลานกีฬาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
หมู่ที่ 5
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองคลอง
หมู่ที่ 6
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเปลือยดอนมันน้ำ
หมู่ที่ 7
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ลานกีฬาสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 8
ลานกีฬาบ้านโนนสำราญ
หมู่ที่ 9
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านมะแซวหนองโง้ง
หมู่ที่ 10
-
หมู่ที่ 11
-
หมู่ที่ 12
-
หมู่ที่ 13
ลานกีฬาสถานีอนามัยบ้านดอนมันน้ำ
หมู่ที่ 14
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองแต้
หมู่ที่ 15
-
หมู่ที่ 16
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองไผ่
ลานกีฬาสถานีอนามัยบ้านหนองไผ่
หมู่ที่ 17
สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองคลอง