9 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
 
งานกิจการสภา
ภาระหน้าที่ของสภา อบต.บ้านหวาย
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวา
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย มีจำนวน 34 คน

นายอุดร ประริเตสังข์
ประธานสภา อบต.บ้านหวาย

นายสลัด ประโกสันตัง
รองประธานสภา อบต.บ้านหวาย


ายพิมล ปีตีโกศล
เลขานุการสภา อบต.บ้านหวาย
รายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 17 หมู่บ้าน
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 1

นายสมัย สุปาเก

นายทองบัว ดงแสง
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 2

นายประยงค์ มะธิปะระชะตัง


นายประสิทธิ์ ศิริวาปีวงค์
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 3

นายปรีดา สุพะกำ

นายสมบูรณ์ ปลาปัง
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 4

นายบวร วรรณโก

นายสะนิท ปริเตสัง
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 5

นายจันทรได ประกอบสำเนียง

นางทองเลื่อน ปัสสาโก
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 6

นายชนะกฤษณ์ สิงห์จันทร์

นางสาวดาวรุ่ง สาจันทร์
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 7

นายชัยยา สุทธิสา

นายยุ่น ปะระทัง
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 8

นายจำลอง ธรรมษา

นายสมนึก เนาว์แก้ว
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 9

นายสลัด ประโกสันตัง
(รองประธานสภาฯ)

นางพรพิมล กำมะหาวงษ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 10

นายวันชัย ยางเครือ

นายแสงจันทร์ จันทะพรม
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 11

นายอุดร ประริเตสังข์
(ประธานสภาฯ)

นายคำมี อุยไขพันธ์
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 12

นายหนูกัน พะวิชา

นายสมรส เผือดนอก
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 13

นายลือเดช เศษรินทร์

นายสักดา มูลต้น
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 14

นายบุญโฮม อรุณสวัสดิ์

นายทวี ลือโสภา
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 15

นายบุญถม ปะระมัดตะโก

นายเสมียน ปะนัดเท
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวาย หมู่ที่ 16

นายสำรวย สุทธิสา

นายลำไพ ปะมา
สมาชิกสภา อบต.บ้านหวายหมู่ที่ 17


นายจิระศักดิ์ ภิรมรักษ์


นางสาวสาคร ภิรมรักษ์