การบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 

 
คำขวัญ
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย
มากมายแกะสลักหิน
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
อุดมดีข้าวปลา
ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
    

วิสัยทัศน์
เป็นตำบลน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเศรษฐกิจดี
ส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
 
:::แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2564)  
ปก คำนำ สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
ส่วนที่ 3 /// (1) /// (2)
ส่วนที่ 4
  แบบ ผ07
  แบบ ผ01// (1) // (2)
  แบบ ผ02
  แบบ ผ03
  แบบ ผ05
  แบบ ผ08
ส่วนที่ 5
ประกาศใช้แผน
 
:::แผนพัฒนาสามปี (2556 - 2558)  
ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2,3,4
ส่วนที่ 5
รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 6
ประกาศใช้แผน
 
:::แผนพัฒนาสามปี (2555 - 2557)  
ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2,3,4
ส่วนที่ 5
รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 6
ประกาศใช้แผน
 
:::แผนพัฒนาสามปี (2554 - 2556)  
 
 
:::แผนพัฒนาสามปี (2553 - 2555)  
ปก
คำนำ
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2,3,4
ส่วนที่ 5
รายละเอียดโครงการ
ส่วนที่ 6
ประกาศใช้แผน
 
:::แผนพัฒนาสามปี (2552 - 2554)