การบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 

 
คำขวัญ
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย
มากมายแกะสลักหิน
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
อุดมดีข้าวปลา
ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
    

วิสัยทัศน์
เป็นตำบลน่าอยู่
ชุมชนเข้มแข็ง
แหล่งเศรษฐกิจดี
ส่งเสริมการศึกษาทุกระบบ
เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
แผนการดำเนินงาน
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
ประกาศ
ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
 
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
ประกาศ
ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
 
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ประกาศ
ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
 
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
ประกาศ
ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
 
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
ประกาศ
ปก/สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
 
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประกาศ
ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
 
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
ประกาศ
ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2
 
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  
:::แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551
ประกาศ
ปก
สารบัญ
ส่วนที่ 1
ส่วนที่ 2