องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย  มากมายแกะสลักหิน ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ อุดมดีข้าวปลา ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เมนูหลัก
หน้าหลัก
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านหวาย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะบริหาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท(LPA)
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
บริการจดทะเบียนพานิช
 
บริการข้อมูลตำบล
หมู่บ้าน / ประชากร
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
การออกกำลังกาย / เล่นกีฬา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
อ่านข่าว/ดูทีวี
พยากรณ์อากาศวันนี้
 
 
 

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ติดตามสถานการณ์ ได้ที่ https://covid19.moph.go.th/

 


ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 
 

 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ขอสนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
ปี 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน เพื่อไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และที่สำคัญคือเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง ผู้ร่วมเดินทาง และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนท่านอื่นด้วย 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

15 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง  ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

28 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

3 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหารว่าง

ตำแหน่งที่รับโอน (ย้าย)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

3 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง   รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2563
จำนวน 2  ตำแหน่ง  

ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ  (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
 -  ตำแหน่ง  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)                     จำนวน  1  อัตรา
  2. ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
- ตำแหน่ง ภารโรง (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่)          จำนวน  1  อัตรา

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง คู่มื่อประชาชน

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
23 กรกฎาคม 2563ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ
ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 24-30 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

     
14 กรกฎาคม 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2
รายะเอียดแนบท้ายประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาที่ 2 (เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

     
18 มิถุนายน 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 12 โครงการ
ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 19-23 มิถุนายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
17 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาซ่อมแซมคันคูถนนและปรับเกรดถนนภายในตำบลบ้านหวาย จำนวน 16 จุด (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) ราคากลาง 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)
ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 20-22 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
15 เมษายน 2563 ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง   จ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 5 โครงการ

ผู้สนใจยื่นเสนอราคาจ้าง ด้วยตนเอง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ตั้งแต่วันที่ 16-20 เมษายน 2563 ระหว่างเวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
1. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 320 ลบ.ม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ราคากลาง 211,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
     
2. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนสายบ้านมะแซว หมู่ที่ 9 ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 240 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม  พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราคากลาง 47,000 บาท (สี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
     
3. โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำไร้ท่อ (ด้วยระบบธนาคารน้ำใต้ดิน) ภายในเขตตำบลบ้านหวาย จำนวน 12 จุด (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราคากลาง 84,000 บาท (แปดหมื่นสี่พันบาทถ้วน) 
     
4. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร (สถ.ศพด.2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองไผ่ (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ  ราคากลาง 298,000 บาท (สองแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) 
     
5. โครงการปรับปรุง/ต่อเติมอาคาร (สถ.ศพด.3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านหวาย (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  ราคากลาง 60,000 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน)
     
 
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.72-003 สายบ้านเปลือย หมู่ที่ 6 ถึงสามแยกบ้านหนองไผ่ไปบ้านเขาค้อ กว้าง 5 เมตร ยาว 3,500 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
14 มีนาคม 2563 ประกาศประกวดราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น มค.ถ.72-008 สายบ้านหวาย หมู่ที่ 11 ถึงบ้านหนองป้าน ตำบลหนองคู อำเภอนาดูน กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร หนา 0.15 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 เมษายน 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
11 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกโดยลงหินคลุกตลอดสาย จำนวน 9 โครงการ
3 มีนาคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 โครงการ
14 มกราคม 2563 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6
20 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (TOR) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 1
    (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 2
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผัง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 1
    (คลิกเพื่อดูรายละเอียด) ช่วง 2
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 7
20 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (TOR) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผัง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนมันน้ำ หมู่ที่ 13
20 มกราคม 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 มกราคม 2563 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบรูปรายการก่อสร้าง (TOR) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  แผนผัง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
โครงการ ซ่อมแซมและคันคูสัญจรภายในเขตตำบลบ้านหวาย
7 พฤศจิกายน 2562 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
4 พฤศจิกายน 2562 ประกาศราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  บัญชีประมาณการราคากลาง (แบบ ปร.4) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (แบบ บก.01) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรูปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  รายการประมาณการราคาต่อหน่วย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ---- อ่านต่อ........
 
ข่าวฝากหน่วยงานอื่น
   
     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
 

รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
กิจกรรมเด่น
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย วันที่ 12 มกราคม 2562

 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหวาย

กิจกรรมดีดีที่มีระหว่าง อบต.บ้านหวายกับ อบต.งัวบา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมการเรียนรู้ระดับพื้นที่

อบต.บ้านหวาย ขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลท่าก้อนพร้อมคณะ ที่เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ตำบลบ้านหวาย

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

ณ สนามโรงเรียนบ้านหวาย
 
up