องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย  มากมายแกะสลักหิน ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ อุดมดีข้าวปลา ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
เมนูหลัก
หน้าหลัก
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านหวาย
ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย
งบแสดงฐานะทางการเงิน
รายงานการประชุมคณะบริหาร
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ
รายงานการประเมินประสิทธิภาพของ อปท(LPA)
ผลการสำรวจความพึงพอใจ
ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
บริการจดทะเบียนพานิช
 
บริการข้อมูลตำบล
หมู่บ้าน / ประชากร
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
การออกกำลังกาย / เล่นกีฬา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
อ่านข่าว/ดูทีวี
พยากรณ์อากาศวันนี้

ประกาศ...ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป
อบต.บ้านหวาย ย้ายที่อยู่เว็บไซด์ไปที่
www.banwhay.go.th

เว็บไซด์เดิมยังเข้าดูได้ถึง วันที่ 16 มิถุนายน 2564

 

"อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ"
ติดตามสถานการณ์ ได้ที่ https://covid19.moph.go.th/

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
แบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

 
 

 

ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 %
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย ขอสนับสนุนการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100%
ปี 2563 จึงขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขี่และผู้ซ้อน เพื่อไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย และที่สำคัญคือเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวท่านเอง ผู้ร่วมเดินทาง และผู้ร่วมใช้รถใช้ถนนท่านอื่นด้วย 
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย


15 ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

20 พฤษภาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2563 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

3 เมษายน 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง   การรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่น/ข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหารว่าง

ตำแหน่งที่รับโอน (ย้าย)
ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับต้น)

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย รับสมัครระหว่างวันที่ 3 - 7 กุมภาพันธ์ 2563 ในวันและเวลาราชการ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
   
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง คู่มื่อประชาชน

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 

21 พฤศจิกายน 2561

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง เรื่องการรายงานผลการตรวจสอบการรับ-การจ่ายพัสดุ
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง


15 ตุลาคม 2563

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย เรื่อง  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
 
30 กันยายน 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประชาสัมพันธจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหวาย - บ้านร่วมใจ 2 ตำบลหนองคู (มค.ถ 72-005) ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 426 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า  2,130 ตารางเมตร (ตามแบบที่ อบต.บ้านหวายกำหนด) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ
30 กันยายน 2563 ประกาศผู้ชนะ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 กันยายน 2563 ประกาศประกวดราคา (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
2 กันยายน 2563 ประกาศรายละเอียดโครงการและราคากลาง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
10 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเปลือย หมู่ที่ 6 - บ้านโคกกลาง ตำบลแคน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 430 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,150 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 1,154,000.00 บาท

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
21 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
10 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 12 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 574 เมตร หนา 0.15 มตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,296 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 1,199,000.00 บาท

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
23 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
10 สิงหาคม 2563 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายบ้านหนองแต้ หมู่ที่ 1, บ้านวังทอง หมู่ที่ 14 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผิวจราจร กว้าง 5 เมตร ยาว 807 เมตร หนา 0.05 เซนติเมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,035 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.บ้านหวาย) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ราคากลาง 1,454,000.00 บาท

(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)

25 สิงหาคม 2563 ประกาศผู้ชนะเสนอราคาฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
23 กรกฎาคม 2563 รายละเอียด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
 
 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ---- อ่านต่อ........
 
ข่าวฝากหน่วยงานอื่น
   
     
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2563) (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2562 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560 (.คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2560 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2561 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2559 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560 คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560 .คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2560 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2560 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2560 .(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2559 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
ประจำปีงบประมาณ 2558 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2558
(คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
     
 

รายงานงบรายรับ - รายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553 - 30 กันยายน 2554 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553 (คลิกเพื่อดูรายละเอียด)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552  ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2552
กิจกรรมเด่น
 

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2562
ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย วันที่ 12 มกราคม 2562

 

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบ้านหวาย

กิจกรรมดีดีที่มีระหว่าง อบต.บ้านหวายกับ อบต.งัวบา ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 14 กรกฎาคม 2561

กิจกรรมการเรียนรู้ระดับพื้นที่

อบต.บ้านหวาย ขอขอบคุณท่านนายกเทศบาลท่าก้อนพร้อมคณะ ที่เยี่ยมชมฐานเรียนรู้ตำบลบ้านหวาย

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2561

ณ สนามโรงเรียนบ้านหวาย
 
up