เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย มากมายแกะสลักหินี ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่ อุดมดีข้าวปลา ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
 
เมนูหลัก
หน้าหลัก
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.บ้านหวาย
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
บริการจดทะเบียนพานิชย์
 
บริการข้อมูลตำบล
หมู่บ้าน / ประชากร
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
การออกกำลังกาย / เล่นกีฬา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
อ่านข่าว/ดูทีวี
พยากรณ์อากาศวันนี้
แผนพัฒนาสามปี
(คลิก LINK)
 
ขัอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
(คลิก LINK)
 
รายงานผลการปฏิบัติงาน
(คลิก LINK)
 
รายงานการประชุมสภา อบต.บ้านหวาย
(คลิก LINK)
 
รายงานทางการเงิน
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
 
แผนการดำเนินงาน
(คลิก LINK)
 
แผนอัตรากำลัง
แผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี
:::ปี พ.ศ.2555-2557
 
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี
:::ปี พ.ศ.2556-2559
 
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556
:::ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(คลิก LINK)
 
ฐานข้อมูลผู้รับเบี้ยยังชีพฯ
:::เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
:::เบี้ยยังชีพผู้พิการ
:::เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (ไม่เปิดเผยข้อมูล)
บริการจดทะเบียนพานิชย์
:::การจดทะเบียนพาริชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
:::คำขอจดทะเบียนพาริชย์ :::ตัวอย่างการเขียนคำขอจดทะเบียนพาริชย์
 
แบบฟอร์มการให้บริการ
:::คำร้องขอข้อมูลข่าวสาร :::ตัวอย่างการเขียนคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร
:::บันทึกการร้องเรียน/ร้องทุกข์ :::ตัวอย่างการเขียนบันทึกการร้องเรียน/ร้องทุกข์
:::หนังสือยืมพัสด ครุภัณฑ์ :::ตัวอย่างการเขียนหนังสือยืมพัสด ครุภัณฑ์
:::เอกสารการรับสมัครเด็กเล็กเข้าอบรมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
:::เอกสารขอกู้ยืมเงินกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทการกู้ยืมรายบุคคล