องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
เมนูหลัก
หน้าหลัก
 
บริการข้อมูลตำบล
หมู่บ้าน / ประชากร
ส่วนราชการและองค์กรที่สำคัญ
แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งวัฒนธรรม
กลุ่มอาชีพ / สินค้า OTOP
การออกกำลังกาย / เล่นกีฬา
หน่วยกู้ชีพกู้ภัย อบต.บ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย
ประวัติ
             สภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2550 มีคณะกรรมการดำเนินงาน จำนวน 28 คน โดยมีประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย คนแรก คือ นายประสิทธิ์ วิเศษศรี
                ที่ทำการ : กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
ทำเนียบประธานสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย
ที่ ชื่อ - สกุล หมายเหตุ
1
นายประสิทธิ์ วิเศษศรี
พ.ศ.2550-พ.ศ.2555
2
นายทองสุก ศรีภูวงษ์
พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
 
ธรรมนูญสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2550
รายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย
 
ธรรมนูญสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2552
รายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย
 
ธรรมนูญสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2555
รายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย
 
ธรรมนูญสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย ประจำปี 2559
รายชื่อคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านหวาย
 
 
หน้า   1  /   2   /  3