เกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นายประดิษฐ์ ประโยชน์ลา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นายบุญถม มะธิปิไข
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นายทองยุ่น ประกอบสิม
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย

นายนิวัฒน์ มูลต้น
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย