การบริหารการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย
กฏหมายน่ารู้
 การเลือกตั้ง
 รัฐธรรมนูญ
 กฎหมายอาญา
 กฎหมายแพ่ง
 กฎหมายที่ดิน
บริการออนไลน์
 เสียภาษีออนไลน์
 จดทะเบียนนิติบุคคล
 ตรวจผลรางวัลสลากฯ
 ธนาคารออนไลน์
 ห้องสมุดออนไลน์
 ดิกชันนารีออนไลน์
 เช็คราคาทองคำ
 เช็คราคาน้ำมัน
 เช็คค่าโทรศัพท์
 หาเบอร์โทรศัพท์
 หารหัสไปรษณีย์
 หาแผนที่
    ลิ้งค์หน่วยงานอื่น  
 

 
   
พยากรณ์อากาศวันนี้

 
คำขวัญ
แหล่งผลิตกลองยาวส่งขาย
มากมายแกะสลักหิน
ผ้าซิ่นไหมมัดหมี่
อุดมดีข้าวปลา
ชาวประชาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม
    

วิสัยทัศน์
บ้านเมืองน่าอยู่              เฟื่องฟูการศึกษา    
พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง     แหล่งผลิตเกษตรปลอดสารพิษ 
เศรฐกิจดีถ้วนหน้า         ชาวประชาอยู่ดีกินดี
รายงานการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2561
รายละเอียด
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2560
รายละเอียด
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2559
รายละเอียด
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2558
รายละเอียด
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2557
รายละเอียด
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2556
รายละเอียด
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2555
รายละเอียด
 
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2554
รายละเอียด
 
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2553
รายละเอียด
 
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2552
รายละเอียด
 
:::การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ 2551
รายละเอียด